среда

Այց-մոնիտորինգ-խորհրդատվություն Գյումրի ինֆոտանը

«Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար» ծրագիրը քաղաքացիների համար ավելի հասանելի է դարձնում հասարակության վրա ազդող բարեփոխումների մասին անկախ և վստահելի տեղեկատվական աղբյուրներ: 
Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունների և նախատեսված բարեփոխումների մասին տեղեկատվության անկախ և հուսալի աղբյուրների մատչելիությունը քաղաքացիների համար՝ շեշտադրելով ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական, տեղական իշխանությունների հզորացման, թափանցիկության և հաշվետվողականության ոլորտների բարեփոխումները։
Ծրագրում ներգրավված է նաև Ա.Դ.Սախարովի անվան ՄԻՊ հայկական կենտրոնի Գյումրի ինֆոտունը, որտեղ այց-մոնիտորինգ-խորհրդատվություն անցկացվեց ծրագրի ղեկավար Վ.Ավանեսյանի և փորձագետ Ա.Մարգարյանի կողմից: Մոնիտորինգի ընթացքում քննարկվեցին հարցեր կապված սոցիալ-նորարարական հավաքներ Մարդամեջ-2015-ի և 2016-ի «Սոցիալական ջոկատ», «Էստի համեցեք», «Youth home», «Patrast.am» նախագծերի հետ:
Միաժամանակ Վ.Ավանեսյանի կողմից ներկայացվեց «Ֆիլմերի ցուցադրություն և քննարկումների կազմակերպում» սեմինար՝ ֆիլմերի դիտման-քննարկման փուլերի հաջորդականությունը, իսկ «Ամուր ընկույզ» ֆիլմի օրինակով ներկաները գործնականում իրականացրեցին ակտիվ քննարկում:
Վերջում փորձագետ Ա.Մարգարյանը «Մեկ հասարակություն մեկ իրավունք» շն
որհանդեսով ավարտեց օրվա միջոցառումների շարքը: