Մեր մասին

«Ա.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿն Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղը 2011 թվականից իրականացնում է «Գյունրի ԻնֆոՏուն»  ծրագիրը, որի շրջանակներում ունի վերանորոգված և ժամանակակից   տեխնոլոգիական սարքավորումներով կահավորված գրասենյակ, մշտապես թարմացվող  ինտերնետային հարթակ, վերապատրաստված քաղլրագրողներ, ովքեր երբեմն բարձրաձայնում են համայնքային խնդիրների մասին։
Տեղեկատվության ավանդական միջոցները և գործիքները այլևս չունեն նույն կարևորությունն ու ազդեցությունը հասարակության վրա, քանի որ նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թե արագությամբ, և թե հագեցածությամբ ավելի համահունչ են հատկապես երիտասարդության սպասելիքներին ու կարիքներին: Նոր գործիքների կիրառումը դեռևս չի նշանակում նոր բովանդակություն, որի պատճառով տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաները առանձնապես չեն նպաստում սոցիալական զարգացմանն ու մոբիլիզացիային, անձի արժեհամակարգի ձևավորմանը: Անհրաժեշտ է օգտագործել նոր ձևերը արժեքակիր գաղափարները մարդկանց հասցնելու համար և Ինֆոտան գործառույթներն այս առումով  ճիշտ ռազմավարություն է:
Առաջարկվող  ծրագրով  «Ա. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն » ՀԿն Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղի նպատակն է ապահովել «Գյումրի ԻնֆոՏան» շարունակականությունը,  մասնավորապես Գյումրու ինֆոտան կողմից մատուցվող ծառայությունների փաթեթի մակումն ու կատարելագործումը, ներառյալ «Մարդամեջ» սոցիալ-նորարարական ակումբը, քաղաքացիական լրագրության խրախուսումը, Մեդիա գրագիտության համար դասընթացների կազմակերպումը, ինֆոդարանի շարունակական հարաստացումը, սոցիալական մոբիլիզացիայի իրականացումը, հանրային միջոցառումների, կինոդիտում-քննարկումների և բանավեճերի, սեփական նախաձեռնությամբ տարբեր ակցիաների կազմակերպումը:


Ծրագրի նպատակն է.
Շարունակել Գյումրի Ինֆոտան գործունեությունը, խրախուսել Ինֆոտան ինստիտուցիոնալ զարգացումը և ընդլայնել տեղեկատվական ծառայությունները` դարձնելով այն այլընտրանքային տեղեկատվության ստացման և տարածման կենտրոն, որը կբարձրացնի հանրային իրազեկության մակարդակը:

Ծրագրի խնդիրներն են.

  1. Մշակել, կատարելագործել Գյումրու ինֆոտան կողմից մատուցվող ծառայությունների փաթեթը, որը կներառի «Մարդամեջ» սոցիալ-նորարարական ակումբի ստեղծումն ու գործունեությունը, քաղաքացիական լրագրության խրախուսումը,
  2. Մեդիա լուսավորչության համար կազմակերպել 4 դասընթացներ նոր մեդի գործիքների տիրապետման և մեդիա գիրագիտության թեմաներով, տարածել տեղեկատվությունը նաև ավանդական լրատվամիջոցներով, հարստացնել ինֆոդարանը,
  3. Քաղաքացիական լրագրությամբ հետաքրքրվող տարբեր սոցիալական խմբերի հետ համագործակցությամբ, տվյալների բանկի պարբերական թարմացմամբ իրականացնել սոցիալական մոբիլիզացիա,
  4. Կազմակերպել հանրային միջոցառումների շարք ծրագրի ազդեցությունը մեծացնելու համար՝ աջակցություն գործընկեր կազմակերպություններին դասընթացների, միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման գործում, նախաձեռնել ֆիլմերի դիտում և հետագա քննարկում, կազմակերպել բանավեճեր, կիրառել ժամանակակից գործիքներ՝ ֆլեշմոբ, օֆլայն հավաքներ, տոների նշում, մրցույթների և ցուցահանդեսների կազմակերպում,
  5. Գյումրու ինֆոտան նախաձեռնությամբ կազմակերպել և անցկացնել կրթության և իրազեկման տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնց բնորոշ կլինի ստեղծագործական մոտեցումը, նորարարությունը, նոր մեթոդների, տեխնոլոգիաների և գործիքների կիրառումը, որոնց հիմնական շահառուն կլինեն երիտասարդները:
«Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի նպատակն է Հայաստանում առավել հասանելի դարձնել անկողմնակալ և  բազմակարծիք լրատվությունը ավանդական և այլնտրանքային միջոցներով՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Ծրագիրը համատեղ իրականացնում են Ինտերնյուս Նեթուորքը (ԱՄՆ), Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, Երևանի մամուլի ակումբը և մամուլի աջակցության «Ինտերնյուս» ՀԿ-ն։ Ծրագիրը հնարավոր է դարձելամերիկյան ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով:
2011թ. մայիսից Ա.Դ.Սախարովի անվան Մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն ՀԿ Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղը, համագործակցելով Եվրասիա Համագործակցություն հիմնադրամի և Ամերիկայիժողովրդի աջակցությամբ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ հետ, Գյումրիում իրականացնում է "Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ" ծրագիրը:  Այն միաժամանակ իրականացվում է Հայաստանի 5 մարզերում: Գյումրի "ԻնֆոՏունը" ԵՀՀ աջակցությամբ նախատեսում է իրականացնել մի շարք գործողություններ, որոնք կապահովեն հեռահաղորդակցական ռեսուրս կենտրոնի արդյունավետ գործունեությունը: Այդ գործողություններից են`   մեդիա ոլորտին վերաբերող դասընթացների կազմակերպումը,  վավերագրական տեսաֆիլմերի դիտումներ և քննարկումներ, համագործակցություն Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների հետ` ռեսուրս կենտրոնների ցանցի հիմնման նպատակով, որտեղ ևս կկազմակերպվեն դասընթացներ և դիտումներ: Գյումրու "ԻնֆոՏան" համար նախատեսվում է ստեղծել և վարել բլոգ, Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի էջ:
"Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ" ծրագիրը խիստ արդիական է, քանի որ հնարավորություն է ընձեռնում լրատվության և ինֆորմացիայի ձեռքբերման ավանդական միջոցներից անցում կատերել դեպի նոր սոցիալական մեդիա, որն ապահովում է ինֆորմացիալի ավելի մեծ հասանելիություն, միևնույն երևույթի` տարբեր տեսանկյուններից դիտարկում, կարիքների ու հիմնախնդիրների վերհանման, ինքնարտահայտման և կարծիքների փոխանակման լայն հնարավորություն:
Այս կայքը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ ԱՄՆ Միջազգայինզարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳմիջոցով:Հետազոտության/հաշվետվության/կայքի բովանդակությունը միմիայնհեղինակներինն է և պարտադիր չէոր արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆկառավարության տեսակետները:”
 


Հետադարձ կապ

 

Ք, Գյումրի, Մ.Մկրտչյան 38ա շ. բն.1,  
Ա.Դ.Սախարովի անվան Մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն ՀԿ Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղի գրասենյակ:

Հեռ.` 0312 56917, 0312 59450


1 комментарий:

  1. Этот комментарий был удален администратором блога.

    ОтветитьУдалить